Перелік послуг

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Гельмязівської сільської  ради

№ з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

01

Державна реєстрація актів цивільного стану

 

1

01-01

Державна реєстрація народження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2

01-02

Державна реєстрація смерті

3

01-03

Державна реєстрація шлюбу

 

02

Реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання

 

4

02-01

Реєстрація місця проживання /перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

5

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

6

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

7

02-04

Видача довідки зняття з  місця проживання

8

02-05

Реєстрація місця перебування особи

9

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

10

02-07

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

 

03

Паспортні послуги

 

11

03-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ

 

04

Нотаріальні послуги у населених пунктах, де не має нотаріусів

 

12

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

13

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

14

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

15

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

16

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

17

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

05

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

 

18

05-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

19

05-02

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, іпотеки

20

05-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

21

05-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22

05-05

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

23

05-06

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

24

05-07

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

25

05-08

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

26

05-09

Скасування рішення державного реєстратора

 

06

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців

 

27

06-01

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

28

06-02

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

29

06-03

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

30

06-04

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

31

06-05

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

32

06-06

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування).

33

06-07

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

34

06-08

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35

06-09

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної о

оби, фізичної особи - підприємця)

36

06-10

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

37

06-11

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

38

06-12

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

39

06-13

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

40

06-14

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

41

06-15

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

42

06-16

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

43

06-17

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування).

44

06-18

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

45

06-19

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб  та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань).

 

07

Надання відомостей з Державного земельного кадастру

 

46

07-01

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1. витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку

2. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (те­риторії).

3. викопіювань з картографічної основи Державного земельно­го кадастру, кадастрової карти (плану).

4.копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Закон України «Про Державний земельний  кадастр»

47

07-02

Видача довідки про:

1. наявність та розмір земельної частки (паю)

2. наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового при­значення (використання)

Земельний кодекс України

48

07-03

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

49

07-04

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекорис­тувачами, угіддям

50

07-05

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку зе­мель”

51

07-06

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

52

07-07

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

53

07-08

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права су­боренди, сервітуту, з видачею витягу

54

07-09

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-те­риторіальних одиниць з видачею витягу

55

07-10

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

56

07-11

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

57

07-12

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

58

07-13

Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експерти­зу землевпорядної документації”

59

07-14

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

 

08

Державна реєстрація земельних ділянок

 

60

08-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

61

08-02

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

09

Місцеві послуги

 

62

09-01

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про державний земель­ний кадастр»

63

09-02

Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

Земельний кодекс України

63

09-03

Прийняття рішення про:

- припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

- припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

Земельний кодекс України

64

09-04

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

65

09-05

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

66

09-06

Затвердження технічної документації:

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

з бонітування ґрунтів

з економічної оцінки земель

Закон України «Про оцінку земель»

67

09-07

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

68

09-08

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»

69

09-09

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про оренду землі»

 

70

09-10

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

71

09-11

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

72

09-12

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

73

09-13

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

74

09-14

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

75

09-15

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

76

09-16

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

77

09-17

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

78

09-18

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

 

79

09-19

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

80

09-20

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

81

09-21

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

82

09-22

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

83

09-23

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

84

09-24

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс

Земельний кодекс

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

85

09-25

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

86

09-26

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

87

09-27

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

88

09-28

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

89

09-29

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

90

09-30

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)

 

Закон України «Про особисте селянське господарство»,

Закон України «Про зайнятість населення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»

91

09-31

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

92

09-32

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

 

 

«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012

 

93

09-33

Видача про адресу об’єкта нерухомого майна

Закон України «Про місцеве самоврядування України»

94

09-34

Видача ордену на вилення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

95

09-35

Видача довідки про склад сім’ї призовника

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

 

96

09-36

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

97

09-37

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

98

09-38

Видача ордера на: жиле приміщення; на службове жиле приміщення

Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

99

09-39

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»

100

09-40

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

101

09-41

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

102

09-42

Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закон України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні»

103

09-43

Видача довідки про вихід з особистого селянського господарства  

Закон України "Про особисте селянське господарство»

104

09-44

Довідка-характеристика

 

105

09-45

Довідка, що на утриманні є дитина(дитина-інвалід)

 

106

09-46

Довідка про те, що народила та виховала дітей до 6-ти або 3-х річного віку

 

107

09-47

Довідка про те, що проживали разом та вели спільне господарство

 

108

09-48

Довідка про відсутність в житловому будинку зареєстрованих осіб

 

109

09-49

Довідка про термін проживання (термін проживання дитини)

 

110

09-50

Довідка про те, що дитина дійсно зареєстрована, або незареєстрована за адресою матері (батька)

 

111

09-51

Довідка, що дитина знаходиться на утриманні матері (батька)

 

112

09-52

Довідка про те, що не працює згідно трудової книжки

 

113

09-53

Довідка про те, з ким був зареєстрований померлий на день смерті та 6 місяців по тому

 

114

09-54

Довідка про склад сім’ї померлого

 

115

09-55

Довідка про останнє місце реєстрації  покійного (місце проживання спадкодавця)

 

116

09-56

Довідка про місце проживання померлої  особи, коли факт проживання засвідчують сусіди

 

117

09-57

Довідка про заборони та арешти

 

118

09-58

Довідка про те, що відсутні особи до 18-ти років, які зареєстровані, проживають та користуються житлом за адресою

 

119

09-59

Довідка про відсутність забудов на земельній ділянці

 

120

09-60

Довідка про те, що дійсно за власний рахунок здійснив поховання

 

121

09-61

Довідка (форма 3)

 

 

10

Послуги соціального характеру*

 

122

10-01

Прийом документів для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

Постанова Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 “Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”

123

10-02

Прийом документів для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 «Порядок 
надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” Закони України: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", , "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,  "Про охорону дитинства"

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

124

10-03

Прийом документів для видачі довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

125

10-04

Прийом документів для призначення  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.2006 ”Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ”

126

10-05

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

127

10-06

Прийом документів для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

128

10-07

Прийом документів для призначення державної допомоги при народженні дитини

129

10-08

Прийом документів для призначення державної допомоги при усиновленні дитини

130

10-09

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

131

10-10

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

132

10-11

Прийом документів для надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

 

133

10-12

Прийом документів для надання державної соціальної допомоги на догляд (щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає  разом з інвалідом І –ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

134

10-13

Прийом документів для видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

135

10-14

Прийом документів для надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"

136

10-15

Прийом заяв на забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

137

10-16

Прийом документів для встановлення статусу та видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства»

 

138

10-17

Прийом документів для встановлення статусу «інвалід війни»

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

139

10-18

Прийом документів для встановлення статусу «учасник війни»

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

140

10-19

Прийом документів для встановлення статусу члена  сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

141

10-20

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

142

10-21

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

143

10-22

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

144

10-23

Компенсаційні виплати та допомоги громадянам які потребують внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

145

10-24

Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 

146

10-25

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Постанова від 30 січня 2019 р. № 68 Київ

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

 

11

Адміністративні послуги

Пенсійного фонду**

 

147

11-01

Прийом документів для призначення (перерахунку) пенсій

 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

148

11-02

Прийом документів для надання допомоги на поховання

149

11-03

Прийом документів для виготовлення пенсійного посвідчення та видача пенсійного посвідчення

150

11-04

Прийом документів для видачі довідок  про розмір пенсії та видача довідки 

151

11-05

Прийом документів для видачі довідок  про перебування на обліку та видача довідки 

152

11-06

Прийом документів для видачі довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7) та видача довідки 

153

11-07

Прийом документів для переведення пенсії за новим місцем проживання

154

11-08

Прийом документів для зміни способу виплати пенсії

155

11-09

Прийом документів для поновлення виплати пенсій

156

11-10

Прийом документів для виплати недоотриманої пенсії

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень